Жергиликтүү жигердүү жарандардын аракети менен Тоңдо 240 түтүн үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болду

×