Үйүнө эч кимди киргизбеген Токмоктогу карыянын топтогон буюмдары кошуналарын аң-таң кылууда (сүрөт)

22783
×