Күнүнө 10-20 кг сөөк сатылат: Баткенде эти жок сөөктөрдү кайнатып, шорпосун ичкендер

×