Түптө кылым жашаган карыларга акчалай белек берилди

×