Өлөрүн билгендей, жакындарына телефон чалып чыккан. Амангелдинин агасы анын акыркы сүйлөшүүсүн айтып берди

×